TH

เมื่อการประกันภัย กลายเป็นเรื่องง่ายๆ

www.aeoninsurance.co.th
ค้นหา : OK
ค้นหา
AEON Ins Promotion

โปรโมชั่น

Promotion

ประกันภัยอุบัติเหตุ (พ.ย. 63)

05 พฤศจิกายน 2563
Share on Facebook

ประกันภัยอุบัติเหตุ
หมดห่วง...ทุกสถานการณ์

• การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จากอุบัติเหตุทั่วไป
(ไม่รวม การถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย และขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
• การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จากการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย
• การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
• ผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้รายวัน ระหว่างเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาล จากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (365 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
• ผลประโยชน์ การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป ต่อครั้ง (รวมการถูกฆาตกรรม/ทำร้ายร่างกาย และจากการขับขี่/ โดยสารรถจักรยานยนต์)

เงื่อนไขการรับประกัน
• อายุผู้เอาประกันต้องมีอายุ 16 - 65 ปี คำนวณจากปีปัจจุบันลบปีเกิด โดยไม่ดูวันและเดือนเกิด
• ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง หรือได้รับบาดเจ็บ และไม่เป็นผู้วิกลจริต
• ไม่รับประกันภัยอาชีพ คนขับรถแท็กซี่ ผู้ที่ประกอบอาชีพหรือมีหน้าที่ขับรถทั่วไป(ให้รวมถึงมอเตอร์ไซด์รับจ้าง และพนักงานส่งเอกสารด้วย) รปภ. คนงานก่อสร้าง ลูกเรือประมง พนักงานดับเพลิง พนักงานในเหมือง คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมันทั้งวิศวกรและคนงาน พนักงานทำความสะอาดกระจกอาคารสูง พนักงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง
• จำนวนกรมธรรม์สูงสุด/คน : ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันคนละ 1 ฉบับ
• รับประกันเฉพาะผู้มีสัญชาติไทย

ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2563 - 30 พ.ย. 2563
*หมายเหตุ : • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Hotline : 02-689-7139 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง • รายละเอียดอื่น ๆ และข้อยกเว้นความคุ้มครอง ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ • นายหน้าประกันภัยโดย บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด • ภาพประกอบใช้สำหรับโฆษณาเท่านั้น

โปรโมชั่นอื่นแนะนำ

Promotion recommend

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 (ธ.ค. 63)

อ่านต่อ

ประกันภัยอุบัติเหตุ (ธ.ค. 63)

อ่านต่อ

ประกันการเดินทางภายในประเทศ (ธ.ค. 63)

อ่านต่อ