TH

เมื่อการประกันภัย กลายเป็นเรื่องง่ายๆ

www.aeoninsurance.co.th
ค้นหา : OK
ค้นหา
Insurance Type8

ประกันภัย

insurance
ประกันภัยธุรกิจรายย่อย (SME)

หลักประกันที่คุ้มค่าสำหรับธุรกิจบริการ

สร้างความอุ่นใจจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับธุรกิจด้วย SME Value สำหรับธุรกิจบริการ ความคุ้มครองที่คุ้มค่าเหมาะสม กับลักษณะธุรกิจเฉพาะคุณ ด้วยความคุ้มครองทรัพย์สินจากอุบัติภัยต่างๆ ตลอดจนความคุ้มครองพิเศษอีกมากมาย เพื่อสร้างหลักประกันอันอุ่นใจให้กับธุรกิจของคุณ
คุ้มครองความเสียหายต่ออาคารและทรัพย์สินของธุรกิจ SME ต่างๆ ธุรกิจ SME เช่น ร้านอาหาร/ภัตตาคาร/ห้องอาหารในโรงแรม/Coffee Shop/ ร้าน Internet/สถานเสริมความงาม/สปา โดยมีความคุ้มครองดังนี้

คุ้มครองไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยลมพายุ ภัยจากยานพาหนะ ภัยจากควัน ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยไฟป่า ภัยแผ่นดินไหว ภัยจากการระเบิด ภัยจากการจลาจลนัดหยุดงาน ภัยจากการกระทำอันป่าเถื่อนหรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย ภัยลูกเห็บ

การโจรกรรม การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ ที่ปรากฎร่องรอยการงัดแงะ

การสูญเสียหรือการเสียหายของเงินภายในสถานที่เอาประกันภัย จากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์

ความรับผิดตามกฎหมายต่อความบาดเจ็บ ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ภายในสถานที่เอาประกันภัย

ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อกระจกของอาคารอันมีสาเหตุจากอุบัติเหตุ

ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร การเผาไหม้ของสายไฟในตัวเอง

การซ่อมแซมตัวอาคาร จากการโจรกรรมงัดแงะ

ค่าขนย้ายซากทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากภัยข้อ 1

ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อการดับเพลิง

ค่าเช่าชั่วคราว

เงินทดแทนการสูญเสียรายได้

ป้ายโฆษณา อันเนื่องมาจากอัคคีภัย ฟ้าผ่า ภัยระเบิด การลักทรัพย์ หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากสาเหตุภายนอก

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
โทร 0-2689-7111 แฟกซ์ 0-2689-7141-2
E-mail : [email protected]