TH

เมื่อการประกันภัย กลายเป็นเรื่องง่ายๆ

www.aeoninsurance.co.th
ค้นหา : OK
ค้นหา
Insurance Type6

ประกันภัย

insurance
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง อันมีผลทำให้เกิดความสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตาหรือทุพพลภาพถาวร รวมถึงการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย และอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่ โดยสารรถจักรยานยนต์ โดยเมื่อเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จะได้รับความคุ้มครองในค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุในแต่ละครั้ง โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายเอง

ความคุ้มครอง

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่ให้ความคุ้มครองทั้งการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้า สายตา) และการบาดเจ็บ อันเนื่อง มาจาก อุบัติเหตุ ตลอด 24 ชม. ทั่วโลก ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 3,000,000 บาท

คุ้มครองการถูกฆาตกรรม และการก่อการร้าย

คุ้มครองอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

ชดเชยค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ

ชดเชยรายได้สูงสุด 365 วัน (คนไข้ใน)

สามารถเลือกทำประกันภัยได้ทั้งแบบรายเดี่ยว และแบบครอบครัว ที่คุ้มครองรวมถึงคู่สมรสที่มีอายุระหว่าง 16-65 ปี และบุตรที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี จำนวน ไม่เกิน 2 คน (บุตรจะได้รับความคุ้มครองจนถึงอายุ 20 ปี เท่านั้น) ด้วยราคาพิเศษสุด

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
โทร 0-2689-7111 แฟกซ์ 0-2689-7141-2
E-mail : [email protected]