TH

เมื่อการประกันภัย กลายเป็นเรื่องง่ายๆ

www.aeoninsurance.co.th
ค้นหา : OK
ค้นหา
Insurance Type11

ประกันภัย

insurance
ประกันภัยขนส่งสินค้า
สำหรับผู้ส่งออกและผู้นำเข้าในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศหรือกลุ่มธุรกิจการขนส่งสินค้าภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นทางบก, เรือเดินทะเล หรือทางเครื่องบิน โดยจะให้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายของสินค้าจากอุบัติเหตุต่างๆ
  • insurance-type11-1การขนส่งทางบก
  • insurance-type11-2การขนส่งทางเรือเดินทะเล
  • insurance-type11-3การขนส่งทางเครื่องบิน
ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
โทร 0-2689-7111 แฟกซ์ 0-2689-7141-2
E-mail : [email protected]