TH

เมื่อการประกันภัย กลายเป็นเรื่องง่ายๆ

www.aeoninsurance.co.th
ค้นหา : OK
ค้นหา
อิออน อินชัวรันส์

คิดถึงประกันภัย...คิดถึง ÆON Insurance

Thinking Insurance Thinking ÆON

ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง อันมีผลทำให้เกิดความสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตาหรือทุพพลภาพถาวร รวมถึงการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย และอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่ โดยสารรถจักรยานยนต์ โดยเมื่อเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จะได้รับความคุ้มครองในค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุในแต่ละครั้ง โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายเอง

News คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ นายหน้าประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิต ต้องแนะนำตัวและแสดงเลขใบอนุญาตนายหน้าทุกครั้งที่มีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย

Motor Insurance

ประกันภัยรถยนต์

ในปัจจุบันประเทศไทย มีจำนวนรถยนต์ที่ใช้เป็นพาหนะในการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินชีวิตมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น บางคนกล่าวเป็นปัจจัยที่ 5 ของมนุษย์เลยทีเดียว ประกอบกับจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีสถิติสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว...

Compulsory

ประกันภัยรถยนต์ / รถจักรยานยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับเป็นการประกันภัยที่กฏหมายบังคับให้รถทุกคัน ทุกประเภท ต้องทำประกันภัย เพื่อให้ความคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย ให้ได้รับการ ชดใช้ค่าเสียหายและค่าเสียหายเบื้องต้นอย่างทันท่วงที ...

Personal Accident Insurance

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจาก อุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง อันมีผลทำให้เกิดความสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตาหรือทุพพลภาพถาวร...

สาขาที่ให้บริการ

ÆON Insurance Service

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสาขาต่าง ๆ ของบริษัท ที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ท่านสามารถเลือกสาขาที่ใกล้กับท่าน เพื่อแสดงแผนที่ และเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ สำหรับการบริการลูกค้าได้ที่นี่

ค้นหาโดย
  • อิออน อินชัวรันส์
  • อิออน อินชัวรันส์
  • อิออน อินชัวรันส์
  • อิออน อินชัวรันส์
  • อิออน อินชัวรันส์

บริการลูกค้า Customer Service

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
0-2689-7111

กด 1 ฝ่ายขาย

กด 2 ฝ่ายยกเลิกประกัน

กด 3 ฝ่ายเคลมประกัน

กด 4 ฝ่ายรับชำระเบี้ยประกันภัย

กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่

อิออน อินชัวรันส์

บัตรเครดิตอิออน* สมัครวันนี้ รับสิทธิประโยชน์มากมาย

(*บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน))