TH

เมื่อการประกันภัย กลายเป็นเรื่องง่ายๆ

www.aeoninsurance.co.th
ค้นหา : OK
ค้นหา
AEON Ins Promotion

บทความทั่วไป

Article

ใช่...ไม่ใช่...! ประกันชีวิตประเภทไหนที่ใช่สำหรับคุณ?

02 ตุลาคม 2561
Share on Facebook

มาดูกันว่าประกันชีวิตมีกี่ประเภท โดยแต่ละประเภทมีความคุ้มครองและผลประโยชน์แตกต่างกันออกไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ แล้วประเภทไหนที่เหมาะกับคุณที่สุดมาดูกันเลย

การประกันชีวิตคืออะไร
การประกันชีวิต คือ การชดเชยรายได้ที่ต้องสูญเสียไปอันเนื่องมาจาก การตาย ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือชราภาพ โดยบริษัทประกันชีวิต จะจ่ายเงินตามจํานวนที่ระบุไว้ให้แก่ผู้เอาประกัน หรือผู้รับประโยชน์ ตามที่กําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต

lifeinsurance-info-pic3

แบบสะสมทรัพย์ คือ สัญญาประกันชีวิตที่บริษัทประกันจะจ่ายเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์ใน 2 เงื่อนไข ได้แก่ เมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา หรือ ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาเอาประกันภัยก่อนครบอายุสัญญา

แบบตลอดชีพ คือ สัญญาที่ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยตลอดชีวิต โดยบริษัทประกันภัยต้องจ่ายเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับผลประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกัน ภัยเสียชีวิต หรือ จ่ายเงินให้ผู้เอาประกันภัยเมื่อผู้เอาประกันมีชีวิตยืนยาวจนถึงอายุ 99 ปี

แบบชั่วระยะเวลา คือ สัญญาประกันชีวิตที่บริษัทประกันจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาเอา ประกันภัย

แบบบำนาญ คือ เป็นการประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งเท่ากันอย่างสม่ำเสมอ ให้แก่ผู้เอาประกันภัยทุกเดือนนับแต่ผู้เอาประกันภัยเกษียณอายุ หรือ มีอายุครบ 55 ปี หรือ 60 ปี เป็นต้นไป แล้วแต่เงื่อนไขในกรมธรรม์ที่กำหนดไว้ สำหรับระยะเวลาการจ่ายเงินได้ประจำนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เอาประกันชีวิตที่จะเลือกซื้อ


ปัจจุบันมีประกันชีวิตแบบพิเศษเพิ่มขึ้นมา 2 ประเภท ได้แก่

1) แบบควบการลงทุน (Investment-linked life insurance)
2) แบบเฉพาะผู้สูงอายุ

อ้างอิงเว็บไซต์ : คปภ.

บทความอื่นแนะนำ

Article recommend

เลือกแบบไหน ที่ใช่ทางคุณ...ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 หรือ ชั้น2+

อ่านต่อ

คุณเหมาะกับกรมธรรม์ประเภทไหน

อ่านต่อ

ใช่...ไม่ใช่...! ประกันชีวิตประเภทไหนที่ใช่สำหรับคุณ?

อ่านต่อ

ข้อดีของการซื้อประกันผ่านนายหน้าประกันโดยตรง

อ่านต่อ