TH

เมื่อการประกันภัย กลายเป็นเรื่องง่ายๆ

www.aeoninsurance.co.th
ค้นหา : OK
ค้นหา

ข่าวสาร

NEWS & ACTIVITIES

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับบัตร Starbucks

25 ธันวาคม 2562
Share on Facebook

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับบัตร Starbucks
จำนวน 50 รางวัล ได้แก่

1. Naiyana Deesamut    26. Moomy PaengZa
2. น้ำหวาน ณัฐวรา 27. วรมน ลิลิตวรางกูร
3. Aravin Khanijou 28. สุกัญญา วันเย็น 
4. Amonrat Kankerd 29. Jintana Pripan
5. Boonyarit Kaewsida 30. Kankamol Poosrilit
6. Angsana RuangU-rai 31. ชนิกานต์ สุขสาธุ 
7. Bluebell Salina 32. Kamollak Singwichai 
8. Wuttichai Thongchai 33. Narerat Sethasakko
9. ณัฐพรรณ จตุรงค์โชค 34. Manee Khunmanee 
10. อัจฉรา ชูพันธ์ 35. Umin Tamada 
11. Somchai Saelim 36. Narong Narongsak 
12. Nutthapan Polsan  37. Sarinnart Chookaew 
13. Nu Jeab  38. กนกพร นกน้อย 
14. ศิริพร จอมขยัน  39. Kitt Kittichai
15. Nokvi Vimolphan  40. Aree Peingras 
16. Nokky Rung  41. Wanisa Seethong
17. Tossapon Songpasuk 42. Ekchai Somjai 
18. ราณี ดีสุข 43. Sutiya Tanthong
19. Apichaya Ounsamai 44. มาริสา ทิพยรัตน์ 
20. Sirilak Tan  45. Nida Mapaca 
21. Mio Tanathip 46. Suchok Yailaibang 
22. Penpimol Yingyong 47. Jitlada Sirawong 
23. Manoon Wisawanupapb  48. Sombo Santa 
24. Teerapot Junlertdee 49. อรณีย์ ศรีเจริญ 
25. ปกรณ์ แจ้งประจักษ์ 50. Prissana Janleela 


ใกล้ปีใหม่แล้ว มีเพือนๆ คนไหน มีแพลนซื้อประกันเป็นของขวัญพิเศษให้ใคร เเชร์เหตุผลที่อยากซื้อมา บอกเรา มีสิทธิ์รับบัตร Starbucks มูลค่า 200 บาท จำนวน 50 รางวัล (รางวัลละ 1 ใบ/ 1 ท่าน) อย่าลืมกด Like & Share กันด้วย

วิธีร่วมสนุก
1. กด Like & Share โพสต์นี้เป็นสาธารณะ
2. บอกเหตุผล ที่คุณอยากซื้อประกันให้ใครเป็นของขวัญในปีนี้ แล้วคอมเมนต์ที่ใต้โพสต์นี้
3. ติดแฮชแท็ก #AeonInsurance #โบรกเกอร์ประกันภัย

ระยะเวลาร่วมสนุก
- ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 – 5 ธันวาคม 2562 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น. ที่ AEON Insurance facebook

ของรางวัลกิจกรรม
-บัตร Starbuck มูลค่า 200 บาท จำนวน 50 รางวัล (รางวัลละ 1 ใบ/ 1 คน) มูลค่ารวมทั้งหมด 10,000 บาท

เงื่อนไขการร่วมสนุกและ
รับของรางวัล
1. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกท่านถือว่ายอมรับกฎกติกาและเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องใช้ Account ที่มีตัวตนจริงใน Facebook ซึ่งตรวจสอบได้
3. ระยะเวลาการร่วมสนุก ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 – 5 ธันวาคม 2562 โดยผู้โชคดีที่มีสิทธิ์รับของรางวัลต้องทำถูกต้องตามกติกาซึ่งอยู่ในระยะเวลาที่กิจกรรมระบุไว้ และ ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ที่หน้าเพจ www.facebook.com/aeoninsuranceservice
4. คณะกรรมการจะคัดเลือกโดยการคัดเลือกข้อความที่ถูกใจคณะกรรมการ จากผู้โชคดีที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฏกติกาเท่านั้น
5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีรายชื่อได้รับรางวัลต้องทำการยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัลภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 23.59 น. เท่านั้น มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ (การยืนยันสิทธิ์ จะต้องแจ้งลำดับที่ได้รับรางวัล, ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่สำหรับจัดส่งของรางวัล)
6. ผู้ได้รับรางวัลทุกท่านต้องให้ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับติดต่อกลับ เพื่อยืนยันสิทธิ์การรับของรางวัลตามความเป็นจริงและสามารถติดต่อได้จริง ภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิผู้ร่วมกิจกรรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ทีมงานจะจัดส่งของรางวัลให้กับผู้โชคดี ภายใน 60 วันหลังจากการยืนยันสิทธิ์การรับของรางวัล โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งภายในประเทศแต่เพียงผู้เดียว
8. บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (“ผู้จัดกิจกรรม”) ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์ของผู้ร่วมสนุก หากมีการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือรับรางวัลใดๆ หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน หากคณะกรรมการพบเห็นพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตในการร่วมกิจกรรม ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความ หรือรูปภาพ ที่ไม่เหมาะสม เช่น มีเจตนามุ่งร้าย ส่อเสียด หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม หรือสถาบันอันเป็นที่เคารพ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สงวนสิทธิ์ต่อผู้จัดกิจกรรมและอนุญาตให้ผู้จัดกิจกรรมสามารถใช้เรื่องราว ภาพนิ่ง หรือวีดีโอ ที่ใช้เข้าร่วมกิจกรรมหรือประกอบในกิจกรรมนี้ในการเผยแผ่โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่กำหนดระยะเวลา โดยบริษัทฯ ถือเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทุกอย่างของกิจกรรมครั้งนี้
11. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรองว่าตนเองเป็นเจ้าของข้อความ และจะต้องไม่นำข้อความของผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตมาเข้าร่วมกิจกรรม และจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับข้อความนั้นๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางผู้จัดกิจกรรมจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
12. กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยบริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของบริษัทฯ โดย Facebook ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
13. ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล รวมถึงภาษีอื่นใด (ถ้ามี) ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
14. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
15. บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด และพนักงานของบริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
17. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด