TH

เมื่อการประกันภัย กลายเป็นเรื่องง่ายๆ

www.aeoninsurance.co.th
ค้นหา : OK
ค้นหา

ข่าวสาร

NEWS & ACTIVITIES

รายชื่อผู้โชคดี แคมเปญ ลุ้นรับจับทอง 2019

14 กุมภาพันธ์ 2563
Share on Facebook

เนื่องจากบริษัทตรวจสอบพบว่ารายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขการร่วมรายการ บริษัทจึงจัดการจับรางวัลใหม่อีกครั้ง โดยมีรายชื่อผู้โชคดี ดังนี้

poster-luckydraw-2019-Final

lucky draw pic5

lucky draw pic4

lucky draw pic1

รายชื่อผู้โชคดี แคมเปญ ลุ้นรับจับทอง 2019

รายชื่อผู้โชคดีได้รับสร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง จำนวน 33 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 167,640 บาท ได้แก่

1. สุเมธ วงค์ชัย 18. สยาม ภาคเมธี
2. พิศมัย แย้มเกตุ 19. นุชชนก พัสสี
3. อัจฉรา ภูนาสูง 20. ทิพวรรณ แนมน้อย
4. สุรพร เข็มพรหมมา 21. เจริญชัย ยางสันเทียะ
5. ษุภปุณิกา บุญญาพิทักษ์ 22. หงส์ลดา จงไกรจักร
6. อนุสรณ์ อธิคมบวรเดช 23. ธนดล ฟุ้งขจร
7. จิรพันธ์ ศรีศรัทธา 24. โอภาส ศรีหวาด
8. นริศรา สว่างวงษ์ 25. สุวรรณี ประสีระเตสัง
9. อรุณ เพ็ชรสองชั้น 26. สดาทอง สวัสดิ์พันธ์
10. ศรีรัตน์ สะสีสังข์ 27. พรรณราย จูเปีย
11. ผุสสดี แสงวิจิตร 28. ไกรสร หาระโคตร
12. วรัญญู วงศ์เขียว 29. ยงยุทธ คงกลิ่น
13. วันดี วงศ์น้อย 30. สมหมาย ชอบการ
14. ชัชชญา เตียวหยิน 31. กัลยา สามัคคี
15. ศราวุธ พงษ์ศิลป์ 32. อรุณ แสงพิมาย
16. จิตติพร นุชประเสริฐ 33. อุดม หาญเลิศ
17. ศรินณา รักแจ้ง

เงื่อนไขในการรับของรางวัล

1. ผู้โชคดีสามารถติดต่อยืนยันตัวตนได้ไม่เกินวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ให้กับรายชื่อสำรองลำดับต่อไป (เฉพาะวันและเวลาทำการปกติเท่านั้น)
2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าเป็นเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะต้องนำเงินสดมาชำระในวันที่มารับรางวัล
3. ของรางวัลไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า โดยคำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สุด
4. ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลปฏิเสธการรับรางวัล ไม่สามารถติดต่อได้ ไม่ติดต่อกลับมายังบริษัทฯหรือไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์รับรางวัล
5. พนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือของบริษัท ตัวแทนโฆษณา คณะกรรมการดำเนินการจับรางวัล และครอบครัวของบุคคลดังกล่าวไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
6. กำหนดการมอบของรางวัลในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่159/22 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-640-4843, 02-640-4855 หรือติดต่อผ่านช่องทาง [email protected]https://line.me/R/ti/p/%40ikf8788j