TH

เมื่อการประกันภัย กลายเป็นเรื่องง่ายๆ

www.aeoninsurance.co.th
ค้นหา : OK
ค้นหา

เกี่ยวกับเรา

about Us
สารจากผู้บริหาร
Mr.Sakarabhop DhivarakaraChairman

AEON Insurance เริ่มต้นบริการธุรกิจด้านนายหน้าประกันวินาศภัยในปี 2005 จากรากฐานของความเชื่อมั่นอันแข็งแกร่งที่ลูกค้ามีต่อ กลุ่ม อิออน ส่งผลให้เราได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องและขยายบริการจากประกันวินาศภัยสู่ประกันชีวิตได้ในเวลาต่อมา

ตลอดระยะเวลาของการทำธุรกิจ เรามุ่งเน้นเฉพาะ “สิ่งที่ดีที่สุด” เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ เรื่องบริการที่เป็นเลิศ ทั้งด้านความรวดเร็ว การเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า การรักษาข้อมูลสำคัญของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ การให้คำปรึกษาด้านการเลือกประเภทของประกันที่เหมาะสม และการเคลมประกัน

ความมุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่ดีที่สุด นำเราสู่ความเติบโตในฐานะบริษัทนายหน้าประกันฯ ชั้นนำของเมืองไทย ทั้งนี้ เราจะยังคงยึดมั่นในการทำงานอย่างมืออาชีพ โดยไม่หยุดพัฒนาบริการเพื่อสิ่งที่ดียิ่งขึ้นและ ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจในบริการของเราเสมอมา